Mithat Alam Eğitim Vakfı

Mithat Alam Eğitim Vakfı (MAEV), Türkiye’de sinema sanatı ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. MAEV’in bu doğrultudaki öncelikli hedefleri sinema alanında lisansüstü eğitim almak isteyen öğrencilere burs vermek ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nin (MAFM) sürekliliğini sağlamaktır.

Burslara Kimlerin Başvurabileceğine Dair Ek Bilgi

Lisansüstü Sinema Eğitim Bursu adaylarının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi ya da mezunu olması şart değildir, ancak adayların yurtiçi ya da yurtdışındaki bir üniversitenin sinema alanında lisansüstü eğitim veren akademik programlarından kabul mektubu almış olmaları gerekmektedir.